CSS

CSS czyli kaskadowe style służą do nadawania właściwości rużnym obiektom np. z HTML