formaty plików używanych na stronach

Najpopularniejsze formaty plików graficznych! Co warto o nich wiedzieć

Czas czytania: 3 minut
formaty plików graficznych

W Internecie jak i poza nim można napotkać wiele różnych formatów plików graficznych. Do najczęściej wśród nich spotykanych zalicza się z pewnością JPG czy PNG.

Formaty te nie sprawiają nikomu raczej żadnego problemu. Nie są jednak jedynymi formatami jakie można spotkać.

Rodzaje / Typy plików graficznych

Ogólnie typy obrazów można podzielić na podzielić na kilka kategorii. Takich jak:

 • rastrowe (w której obrazek składa się z kropek, bądź kwadracików zwanych rastrami)
 • wektorowe (obrazek przeliczany jest na wektory, przez co nie traci jakości podczas powiększania lub zmniejszania).
 • 3D – ten typ grafik pominę (w większości na stronach efekt ten jest uzyskiwany dzięki animacją i grafiką rastrowym)

Każdy z tych formatów można podzielić również na kolejne podgrupy. I tak formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję bezstratną, stosujące kompresję stratną oraz nie stosujące kompresji.

A po co nam ta kompresja? – Oczywiście do zmniejszenia rozmiaru pliku – przy jednoczesnym zachowaniu (bądź też nie) jakości obrazu.

Formaty grafiki rastrowej

Używające kompresji stratnej:

Czyli takiej, która redukuje np. ilość kolorów użytych w projekcie, ilości pikseli. Zbyt duża może prowadzić do deformacji obrazu

 • JPEG (Joint Photographic Experts Group) – najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną; używany zarówno w sieci internet (obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki), jak i w aparatach cyfrowych, pliki w tym formacie nie mogą mieć przezroczystego tła
 • JPEG 2000 – jest to  nowsza wersja formatu JPEG, oferująca lepszą kompresję,
 • DjVu – format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej,
 • TIFF (Tagged Image File Format) – popularny typ plików graficznych udostępniający wiele rodzajów kompresji (zarówno stratnej jak i bezstratnej) oraz umożliwiający przechowywanie kanału alfa.

Używające kompresji bezstratnej:

Ten typ kompresji z kolei zmniejsza wielkość pliku przy jednoczesnej próbie nie utracenia danych. Obraz nią zapisany powinien więc być jakościowo zbliżony do oryginału.

 • PNG (Portable Network Graphics) – popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez większość przeglądarek WWW; obsługuje kanał alfa, zdjęcia w tym formacie nie muszą posiadać tła (przezroczyste tło) zachowując jednocześnie ładny wygląd
 • GIF (Graphics Interchange Format) – popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki WWW; może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku tworząc z nich animację; obsługuje przeźroczystość monochromatyczną (pełna przeźroczystość lub wcale),
 • TIFF – patrz wyżej.
 • BMP – oferuje zapis z kompresją RLE lub bez kompresji (powszechniejszy), wykorzystywany m.in przez program MS Paint
formaty plików do tworzenia animacji
jakie formaty obrazów na stronę internetową, który typ grafiki nadaje się do animacji

Bez kompresji:

 • XCF (eXperimental Computing Facility) – mapa bitowa programu GIMP; może przechowywać wiele warstw,
 • XPM – format zapisu plików przy pomocy znaków ASCII,
 • PSD – mapa bitowa programu Adobe Photoshop; może przechowywać wiele warstw,

Formaty grafiki wektorowej

 • SVG (Scalable Vector Graphics) – format oparty na języku XML; umożliwia tworzenie animacji, nieobwarowany licencjami i patentami
 • CDR (Corel Draw) – typ pliku opatentowany przez firmę Corel Corporation
 • SWF (Adobe Flash) – format grafiki wektorowej popularny w Internecie, za jego pomocą można tworzyć animacje, a nawet całe aplikacje,
 • EPS (Encapsulated PostScript) – format PostScript z ograniczeniami
 • CPT

Przeczytaj również:

 1. Obrazy w formatach nowej generacji
 2. Gdzie znaleźć darmowe zdjęcia na stronę lub bloga?
 3. Jak rozpoznać font umieszczony na obrazku (zdjęciu jpg, bmp, gif, png itp.)
 4. Po co kompresować pliki

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Formaty_plik%C3%B3w_graficznych