przyciski z Bootstrap
|

Grupy przycisków Bootstrap – Button groups

Czas czytania: < 1 minut

Do tej pory zdążyłam już we wcześniejszym wpisie omówić przyciski Bootstrap. Teraz pokażę jak połączyć je w grupy.

Najprostszym przykładem takiej grupy są poniższe 3 przyciski

Jak pisałam już wcześniej takie same właściwości jak nadano tym przyciską mogą zostać nadane innym elementom takim jak „DIV”.

Innym przykładem zastosowania grup przycisków jest toolbar (pasek narzędzi):

Jak widać przypomina on numerację stron bloga lub aktualności na stronie internetowej.

Autorzy bootstrap przwidzieli również możliwość manipulacji wielkośćią przycisków

Więcej przykładów: http://getbootstrap.com/components/#btn-groups