laptop blog

Operacje na stringach w PHP

Czas czytania: < 1 minut

Pod tą enigmatyczną dla niektórych nazwą „string” kryje się tak naprawdę wszystkie informacje, które chcemy wypisać np. „Witaj świecie”. Cały ten ciąg stanowi jeden string.

Operacje na stringach w PHP

Jak omówię sama nazwa omówię teraz kilka przykładowych akcji, które można przeprowadzić na stringach.

Zacznę może podobnie jak w innym kursie, który czytałam od funkcji strlen przeznaczonej do obliczania długości stringa. Pod spodem znajduje się sposób jej użycia

<?php
echo strlen("Hello world!");
?>

Wynikiem działania tej funkcji jest 12.

HELLO WORLD!
123456789101112

Liczenie ilości słów

Inną ciekawą funkcją jest str_word_count, dzięki której otrzymamy ilość słów w ciągu.

<?php
echo str_word_count("Hello world!");
?>

Wynikiem tej operacji jest liczba 2.

Odwracanie ciągu

Na stringach można również przeprowadzać inne operacje taki jak odwracanie ciągu. Oznacza to, że ostatnia litera, znak lub liczba będzie pierwszą, przedostatnia drugą i tak dalej do pierwsze, która analogicznie będzie ostatnią. Funkcja ta nazywa się strrev.

<?php
echo strrev("Hello world!");
?>

Wynikiem tej operacji będzie więc  !dlrow olleH

Ustalanie pozycji szukanego ciagu znaków

Inną ciekawą i bardzo przydatną funkcją jest strpos. Funkcja ta sprawdza czy w danym ciągu występuje słowo, litera bądź liczba. W poniższym przykładzie szukamy słowa „world” słowo to występuje w ciągu więc jako odpowiedz otrzymamy liczbę. Będzie ona oznaczała pozycję wystąpienia w ciągu należy przy tym pamiętać, że zaczynamy od 0 a nie od 1. W przypadku gdyby słowa nie było otrzymujemy FALSE czyli źle lub błąd.

<?php
echo strpos("Hello world!", "world");
?>

Wynikiem tej operacji będzie liczba 6.

Kolejną funkcją jest str_replace, służy ona do podmieniania ciągu znaków. W tym wypadku zamienimy słowo „world” na „Dolly”.

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!");
?>

Wynikiem tej operacji będzie „Hello Dolly!”

Źródło: PHP 5 Strings http://www.w3schools.com/php/php_string.asp