kurs php

Warunek switch – PHP

Czas czytania: < 1 minut

Warunek Switch w przeciwieństwie do „if…else..elseif” pełni nieco inną funkcję. Nie jest już bowiem warunkiem, który sam w sobie może stanowić operację na zmiennych. Jak sama nazwa mówi „switch” to przełącznik.

A co to dla nas oznacza?

W dużym w skrócie, że każdy warunek zawarty  w „switch”, może posiadać tylko jedną wartość. W momencie kiedy się ona pojawi zostanie obsłużona przez inny warunek. Jeżeli zmienna nie wystąpi, obsługiwany jest warunek „default”. Wartość ta stosowana jest zawsze w przypadku gdy nie zostanie spełniony warunek.

I dlatego właśnie „switch” to przełącznik – jest pętlą, która nie ma końca!

<?php
switch (n) {
  case warunek1:
    Wykonaj polecenie jeśli n=warunek1;
    break;
  case warunek2:
    Wykonaj polecenie jeśli n=warunek2;
    break;
  case warunek3:
    Wykonaj polecenie jeśli n=warunek3;
    break;
  ...
  default:
    W przypadku gdy wartość jest inna;
}

Do czego może się przydać?

W brew pozorom funkcja jest bardzo przydatna np. do tworzenia stron internetowych. Każdy jej warunek można traktować jak podstronę! I w efekcie można zbudować stronę składającą się jedynie z 1 pliku.

%d bloggers like this: